İnnovatif ve Yenilenebilir Enerji Çözümleri

Switch to desktop Register Login

Atık ısıdan elektrik üretimi (800 kW)

Powerbox1Dünyadaki 136500 TWh/yıl enerji üretimine rağmen enerji kullanımı 94000 TWh/yıl dolayında gerçeklesmektedir (IEA Key Statistics). Bu sayılara dayanarak dünyadaki enerji arzının neredeyse 1/3’ü kullanılamadan harcanmaktadır. Pratikte bu oran daha da yüksektir ve %50’lere dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik perspektifi ile bakıldığında enerji çevrimi proseslerindeki verimlilik artışının ne kadar kritik olduğu görülecektir.

Dünyadaki ve sektörlerdeki enerji ihtiyacı arttikça atık ısı geri kazanımı ve yönetimi, CO2 emisyonlarini azaltmanın yanında ucuz enerji arzını sağlamanın ve enerji arzını garanti altına almanın önemli bir çözümü olarak ortaya çıkmaktadır. Atık ısı tipik olarak sıcak gaz veya sıvı akışkanlar olarak elde edilmektedir ve atık ısıgeri kazanımının en etkili olarak yapilabildiği alanlar, endüstriyel prosesler, taşıtlar ve ulaşım sektörü gibi yoğun atık ısı kaynaklarıdır.

Çesitli enerji teknolojileri arasında sudan daha düşük kaynama sıcakliığına sahip akışkanların kullanildığı Organik Rankine Türbinleri, düşük sıcaklıktakı ısı kaynaklarının elektriğe çevrilmesinde yüksek dönüşüm oranları sunmaktadır.

Opcon Powerbox ORC Ünitesi

opconOpcon Powerbox ORC üniteleri kapalı bir Rankine çevriminde termodinamik ve ticari kosullara göre seçilen akışkanlarla çalıştırılır. Bu akışkanlar için önceden seçilen organik maddeler günümüzde yerini farklı malzemelere bırakmış olsa da yaygın olarak kullanılan isim Organik Çevrimi’dir.

Çevrim mekanizması asağıdaki şemada gösterilmiştir. Seçilen ara akışkan 1 numaralı ısı esanjöründe ısıtılır ve buharlaştırılır. Yüksek basınçlı sıcak gaz halindeki akışkan türbinden geçerek soğur ve basıncı azalır. Bu işlem sırasında elde edilen enerji ile jeneratör elektrik üretir. Isı esanjörü 2 (Kondenser)’de soğutularak yoğusturulan akışkan basınçlandırılarak evaporatöre (ısı esanjörü 1) gönderilir ve böylece termodinamik çevrim tamamlanır.

Ne Atık ısı kaynağı, ne soğutma devresi çalışma akışkanı ile doğrudan temas kurmaz ve madde transferi gerçekleşmez.

Yukarıdaki grafikte de görüldügü gibi net güç üretimi genellikle ısıtma devresi olan atık ısı sıcaklığına ve soğutma devresi sıcaklığına bağlıdır.
Opcon 100 yılı aşkın tecrübesiyle, ORC Powerbox ünitesi 55°C’den başlayan sıcaklıklarda elektrik üretmesini sağlar.Opcon aşağıdaki teknolojilerin mucididir:opcon

  • Ilk çift dönüşlü türbin (1908)
  • Ljungströms hava ön-ısıtıcısı (1920)
  • Vidali kompresör ve türbin teknolojileri (1930’lar)

Bu teknik avantajlar, aşağıdaki işletme avantalarını doğurur.

  • Basit çalıştırma ve durdurma prosedürleri (bilgisayar ile uzaktan yapılabilir.)
  • ORC işletmesi için hiçbir teknik bilgi gerekmez. (Tamamen otomatik bir güç santralı)
  • Minimum bakım süresi (ORC haftada ortalama 3 saatlik bakım gerektirir.)
  • Üstün kısmı yük performansı (Nominal kapasitenin %10’una dek çalışabilme.)
  • Yüksek emre amadelik, güvenilirlik ve sessiz çalışma

Atık ısı sistemleri eldeki kaynaklara, ısıtma soğutma devresi dönüş sicakliklari ile ilgili beklerntiler, elektriksel ve üretim hedeflerine bagli olarak yogun degisiklik gösterir. Powerbox ünitesi fabrika montajli paket tip bir tak-kullan bir cihaz olsa da, ara akiskanin seçimi termodinamik gereksinimlere ve tedarik, kullanim kisitlamalarina baglidir. Opcon ORC üniteler parallel ve seri baglanarak daha büyük üretim kapasiteleri elde edilebilir. Paralel kullanimda üniteler ayni sicaklikta çalistirilirken, seri kullanimda sabit sicaklik farki olusturacak sekilde üniteler birbirlerinin dönüs devrelerini besleme devresi olarak kullanabilir.

Daha fazla bilgi için buradaki broşüre bakınız.

Developed © IT Support. All rights reserved.

Top Desktop version